امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 چرا باید ما را بعنوان مشاور انتخاب کنید؟

ارمغان صنعت چه وجه تمایزی با دیگران دارد؟

تلاش کرده  ایم که این وجه تمایز را در چند عبارت کلیدی خلاصه کنیم !

ما با شما صادقیم

راستگویی و درستکاری دو ویژگی مهم اخلاق حرفه ای برای یک مشاور با صلاحیت محسوب می شود . برخی افراد متاسفانه منافع کوتاه مدت و آنی را بر منافع دراز مدت و پایدار ترجیح می دهند . ما معتقدیم که صداقت بزرگترین پلیتیک دنیای کسب وکار است چرا که با ایجاد و اعتماد متقابل متقاضی و مشاور را به شرکای کاری دراز مدت تبدیل می کند .

ما دانش و تجربه کافی داریم

کم کردن ریسک یکی از اهداف استفاده از خدمات مشاوره است . اما اگر مشاور دانش و تجربه کافی نداشته باشد نتیجه معمولاً نتیجه ی مطلوب نخواهد بود . وقتی مشاور چیزی نمیداند یا تجربه کافی ندارد نمی تواند آنرا بکار گیرد یا منتقل کند . قریب به ده سال کار گروهی در ارمغان صنعت و انجام پروژه های متنوع و متعدد به ما این اعتماد به نفس را داده است که به شما بگوییم دانش و تجربه کافی داریم .
ما قول نمی دهیم اما اگر قول دادیم حتماً عمل می کنیم .

آفتی که در بین مشاوران بعضاً دیده می شود اینست که وعده هایی می دهند و تکالیفی را به عهده می گیرند که اصلاً از توان آنها خارج است . در چنین شرایطی مشاور می خواهد پروژه را به هر قیمت بگیرد در حالیکه در واقع توان اجرایی آنرا ندارد . این نوع پروژه ها محکوم به شکست اند چرا که یا اساساً از حوزه اقتدار و عمل مشاور خارجند و یا توان اجرایی آن وجود ندارد . این پروژه ها ممکن است در کوتاه مدت دریافتی هایی (قسط اول یا پیش پرداخت ) برای مشاور ایجاد کنند اما چون انجام نمی شوند اعتبار مشاور را مخدوش می کنند . ما بخاطر اعتبار خودمان قول نمی دهیم ، تکلیفی را برعهده نمی گیریم مگر اینکه بتوانیم به آن عمل کنیم .

ما  برد - برد فکر می کنیم

ما براین باوریم که منافع ما تنها وقتی ماکزیمم خواهد شد که منافع متقاضی یا کارفرما ماکزیمم شود . ما براین باوریم که منافع ما و منافع متقاضیانمان نه در مقابل هم،  بلکه در طول همند . بعبارت دیگر تلاش می کنیم منافع شما را در اولویت قرار دهیم و مطمئنیم که منافع ما تنها هنگامی تامین خواهد شد که منافع شما حفظ شده باشد.

ما امانتدار شما هستیم

یکی از مسایل مهم برای سرمایه گذاران و کارآفرینان محرمانه ماندن اطلاعات و ایده هاست . عدم افشاء یک ایده جدید در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر(VC) ، محرمانه ماندن فرمولاسیون یک ماده برای یک طرح در حوزه صنایع شیمیایی و ... نتایج یک مطالعه در بازار پر رقابت امروز می تواند برای فعالان آن حوزه می تواند ارزشمند حتی حیاتی باشد . ما بعنوان مشاور اولین وظیفه ایکه  داریم این است که امانتدار اطلاعات و ایده های شما باشیم و از هرگونه نشت اطلاعات جلوگیری کنیم .

 لیست طرح های توجیهی انجام شده (غذایی)

 لیست طرح های توجیهی انجام شده (گردشگری)

 لیست طرح های توجیهی انجام شده(شیمیایی)

 لیست طرح های توجیهی انجام شده(خدماتی و رفاهی)

 لیست طرح های توجیهی انجام شده(دامپروری)

  لیست طرح های توجیهی انجام شده(کشاورزی)

 لیست طرح های توجیهی انجام شده(زیست محیطی)

لیست طرح های توجیهی انجام شده(تجهیزات پزشکی)

لیست طرح های توجیهی انجام شده(پوشاک و چرم)

 

 اخذ مجوزهای لازم  (جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،کارت شناسایی کارگاه،گواهی فعالیت صنعتی،جواز از جهاد)